کلینیک آسم و آلرژی

آموزش به بیماران و خانواده ها، خدمات مشاوره ای، ارائه روش های پیشگیری و خدمات تشخیصی و سپس درمانی

اطلاعات بیشتر

کلینیک پوست، مو و لیزر

در حال حاضر این مرکز با حضور شش متخصص پوست و مو به ارائه کلیه خدمات درمانی، جراحی و لیزر در این حوزه می پردازد.

اطلاعات بیشتر

کلینیک درمان در منزل

در حال حاضر این مرکز با حضور شش متخصص پوست و مو به ارائه کلیه خدمات درمانی، جراحی و لیزر در این حوزه می پردازد.

اطلاعات بیشتر

کلینیک دندانپزشکی

حضور متخصصین در این کلینیک سبب شده تا بتوانیم بهترین خدمات را به شما بیماران با آنچه لایقش هستید ارائه دهیم.

اطلاعات بیشتر

کلینیک دیابت، زخم و ترمیم بافت

آموزش به بیماران و خانواده ها، خدمات مشاوره ای، ارائه روش های پیشگیری و خدمات تشخیصی و سپس درمانی

اطلاعات بیشتر

کلینیک سونوگرافی،رادیولوژی و واریس

در حال حاضر این مرکز با حضور شش متخصص پوست و مو به ارائه کلیه خدمات درمانی، جراحی و لیزر در این حوزه می پردازد.

اطلاعات بیشتر
خانه تماسفروشگاه ارتباط با ما