دکتر بتول کریمی

جراح دندانپزشک

شماره نظام پزشکی : 88616

دکتر حبیب سهیلی

فوق تخصص آلرژی، آسم و ایمونولوژی

شماره نظام : ۸۲۰۸۷ رتبه اول بورد فوق تخصصی آسم و آلرژی عضو آکادمی آسم و آلرژی آمریکا

دکتر مهرانگیز توتونچی

پزشک درمانگر زخم

شماره نظام پزشکی : 21922

دکتر ساسان امیری

روانپزشک پلی کلینیک رسا

فلوشیپ بیمارستان امام خمینی

دکتر محمدرضا فخر طباطبایی

پزشک و هیبنوتراپ پلی کلینیک رسا

ارشد روانشناسی و دکترا حرفه ای

دکتر وحید قبادی دانا

فوق تخصص آسم، آلرژی و بیماری های نقص ایمنی

شماره نظام : ۱۰۰۳۹۰ عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران عضو آکادمی آلرژی، آسم و ایمونولو

دکتر عارفه عشراقیه

روان درمانگر کودک و نوجوان و فردی پلی کلینیک رسا

دانشجو دکترا روانشناسی سلامت

دکتر محمد نظری

رتبه اول فلوشیپ فوق تخصصی رادیولوژی مداخله ای و عروقی دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیئت علمی جهاددانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر اعظم مدحی

درمانگر زوج و اختلال اضطرابی پلی کلینیک رسا

دانشجو دکترا روانشناسی عمومی

دکتر ریحانه جباری

روان درمانگر پلی کلینیک رسا

دکترا روانشناسی عمومی

نتیجه ای پیدا نشد

با ما تماس بگیرید !
02166488973